Snedkermester Sophus Jacobsen 

og hustru Astrid Jacobsens Fond


Legatets formål er at støtte bekæmpelsen af kredsløbssygdomme, herunder både økonomisk støtte til behandling af enkeltpatienter, institutioner der særligt tager sig af denne patientgruppe og forskningen inden for denne sygdom.

Legatet har endvidere som formål at yde hjælp på områder, hvor der efter legatbestyrelsens skøn på det givne tidspunkt er behov for privat velgørenhed, idet legatstifterne dog særligt har haft for øje at bistå syge mennesker, herunder handicappede børn, der som led i deres lægelige behandling eller rekreation tiltrænger hospitalophold, udenlandsrejse eller andre bekostelige foranstaltninger, som den eller de pågældende selv har vanskeligt ved at bekoste eller ved at få det offentlige til at dække.

Det anførte skal dog ikke være til hinder for, at legatets midler anvendes til andre velgørende formål, f eks. uddannelsesformål, bidrag til videnskaben eller idrætten.

Fondens aktiviteter omfatter tillige ejerskab af en række ejendomme og andele i ejendomme.
Bestyrelsen