Ansøg

Sophus Jacobsen og Hustru Astrid Jacobsens Fond modtager KUN ansøgninger pr. email. 
Samtidig forbeholder vi os retten til kun, at besvare positivt, på ansøgninger som efter legatbestyrelsens skøn på det givne tidspunkt, er relevante.

Ansøgninger der ikke modtager svar inden for 6 måneder, er ikke kommet i betragtning og vil blive destrueret.

 

    

Ansøgninger vedlægges følgende:

  • Marker emnefeltet: Ansøgning om fondsmidler
  • Beskrivelse af projekt om muligt inkluderende forsøgsprotokol.
  • Et lægmandsresumé på ca. en halv side.
  • Videnskablige referencer og anbefalinger.
  • Budget, der så vidt muligt, indeholder dokumentation for udgifter i form a kopi afregninger eller tilbud, dokumenterede rejseudgifter, kvittering, kongresgebyr m.m.
  • Curriculum vitae med fuldt CVR- eller CPR-nummer.